top of page
Image by Lukas Ganster

Om oss

GBO Systems AB är en Independent Software Vendor (ISV) som erbjuder molnbaserade Software as a Service (SaaS) lösningar med fokus på plattformsoberoende Line of Business Appar.
Det var praktiskt omöjligt tidigare, att på ett effektivt sätt bearbeta och dela insamlad data mellan uppdragsgivare, uppdragstagare och polismyndighet. Mot denna bakgrund bildades GBO 2006 och tog fram en helhetslösning för den gemensamma arbetsprocessen som involverar alla aktörer – vi kallar det ”Clean City Tracking System” (CCT).
2008 vidareutvecklades Clean City Tracking System som en Software As A Service lösning med tillhörande applikationer för desktop och mobiler.
Idag hanterar lösningen ärendehantering kring främst Klottersanering samt den administrativt krävande processen för myndigheter kring Fordonsflytt

"GBO ÄR EN LEVERANTÖR SOM LYSSNAR PÅ SINA KUNDER OCH SOM KOMMER TILLBAKA MED LÖSNINGAR LIKA SNABBT SOM VI HINNER UTTRYCKA VÅRA ÖNSKEMÅL! VI ÄR SUPERNÖJDA!"  

” GBO SYSTEMS ÄR EN LEVERANTÖR UTÖVER DET VANLIGA SOM GÅR DE DÄR EXTRA STEGEN FÖR ATT VI  SOM KUND SKA FÅ EN SÅ BRA LÖSNING SOM MÖJLIGT. VI HADE ETT UTMÄRKT SAMARBETE UNDER HELA INFÖRANDET OCH JAG VILL SÄRSKILT LYFTA FRAM ATT GBO LA NED TID PÅ ATT LEDA OSS FRAMÅT SÅ VI KUNDE TA TRYGGA BESLUT.

Leo Schneede - 
Trafikenheten, Helsingborgs stad

Niclas Rydqvist - Projektledare, Uppsala kommun

”VI FÅR VÄLDIGT SNABB ÅTERKOPPLING OM MAN HAR NÅGRA FRÅGOR ELLER PROBLEM MED SYSTEMET. ÄVEN VÄLDIGT SMIDIGT ATT GBO SYSTEMS KAN FORMA SYSTEMET LITE EFTER HUR MAN SJÄLV VILL HA DET.”

Mathias Rotevall - Driftledare, Liselotte Lööf AB

”GBO SYSTEMS AB ÄR FLEXIBLA OCH TILLMÖTESGÅENDE I VÅRA BEHOV, VILKET GÖR DEM TILL VÅRT SJÄLVKLARA VAL.”

Carl-Fredrik Bothén - Kontorschef, AREMO

Image by Alexis Mette

Värdegrund

GBO Systems AB sätter alltid användarvänlighet och produktivitet i första rummet utan att göra avkall på design och säkerhet.
Flexibilitet hör också till GBO ’s värdegrund. Utvecklingen sker i korta iterationer där du som kund kontinuerligt kan komma in med nya krav vart efter applikationen växer fram.
Vi vet av erfarenhet att nya idéer dyker upp när ny funktionalitet introduceras i systemet. Därför är alla våra lösningar påbyggbara och kan enkelt modifieras och anpassas längs med projektets cykel.

Image by NASA

                     Dataskyddspolicy

GBO Systems värnar skyddet av våra kunders information. Den här dataskyddspolicyn beskriver hur vi hanterar personuppgifter.

Skyddsåtgärder

GBO behandlar datan inom EU/EES och vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att datan hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.


Alla personuppgiftsincidenter dokumenteras och när det är sannolikt att incidenten medför risker för enskildas fri- och rättigheter rapporteras detta till Datainspektionen inom 72 timmar.

Delning av information

GBO har ingen rätt till av kund lagrad data och får således inte dela eller sälja den insamlade informationen till tredje part.

Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag och om kunden har godkänt att vi gör det.


Lagring och Gallring

Det åligger kunden som Personuppgiftsägare att informera GBO om lagringstider och gallring. GBO lagrar sparad data så länge kunden är aktiv. GBO kan även utföra gallring på kundens begäran.

GBO har som policy att all data, inklusive personuppgifter, tas bort inom 3mån efter avslutat avtal.

På begäran finns möjlighet att spara data för överföring till kund.


GBO driftar idag våra system hos Microsoft Azure. För vidare information om deras GDPR anpassning, hänvisar vi till deras generella avtal för molntjänster - Online Services Terms (OST)

https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx

Denna uppdateras varje månad.

Vid eventuell ändring av molnleverantör meddelas kunden.

0be607a1-2-180x180.jpg

Lena Broo

VD / Managing Director

+46 733 808 233

lena@gbo.se

Våra samarbetpartners

MS-logo.jpg
Customer Support Agent

Kontakta oss

Vi hör gärna från dig. Kontakta oss idag för att lära dig mer om vår verksamhet och hur du kan dra nytta av att arbeta med oss.

ÖPPETIDER:
Måndag - Fredag: 8-17

08-59 11 35 34

Tack för ditt meddelande!

bottom of page