• DISPTACH
  • train_slussen_1920_600
  • polisanmalan
  • windowsphone2

Historik

GBO Systems AB är en Independent Software Vendor (ISV) som erbjuder molnbaserade Software as a Service (SaaS) lösningar med fokus på plattformsoberoende Line of Business Appar.

Det var praktiskt omöjligt tidigare, att på ett effektivt sätt bearbeta och dela insamlad data mellan uppdragsgivare, uppdragstagare och polismyndighet. Mot denna bakgrund bildades GBO 2006 och tog fram en helhetslösning för den gemensamma arbetsprocessen som involverar alla aktörer – vi kallar det ”Clean City Tracking System” (CCT).

GBO ombildades till GBO Systems AB 2008 i syfte att vidareutveckla och erbjuda Clean City Tracking System som en Software As A Service lösning med tillhörande applikationer för desktop och mobiler.

Värdegrund

GBO Systems AB sätter alltid produktivitet och användarvänlighet i första rummet utan att göra avkall på design och säkerhet.

Flexibilitet hör också till GBO’s värdegrund. Utvecklingen sker i korta iterationer där du som kund kontinuerligt kan komma in med nya krav vart efter applikationen växer fram.

Vi vet av erfarenhet att nya idéer dyker upp när ny funktionalitet introduceras i systemet. Därför är alla våra lösningar påbyggbara och kan enkelt modifieras och anpassas längs med projektets cykel.