GBO Systems AB värnar om den personliga integriteten och i vår egenskap av avtalad leverantör och Personuppgiftsbiträde till våra kunder, strävar vi efter att alltid skydda personuppgifter på bästa sätt enligt GDPR och följa tillämpliga dataskyddsregler.

I de SaaS-lösningar GBO tillhandahåller, lägger ni som kund själva in och administrerar alla personuppgifter, vilket gör er till Personuppgiftsägare och GBO till Personuppgiftsbiträde – därför behövs ett Personuppgiftesbiträdesavtal oss emellan.
Skulle inte ni ha tillgång till ett sådan avtal själva, kan vi bistå med ett förslag som är framtaget av vår branschorganisation Swedish Software.

Vänligen hör av dig till oss om du behöver ytterligare information.

Lena Broo – 0733-808 233