Parkeringsvakten 60 år – Sigtuna kommun berättar och visar

”Parkeringsvakten 60år” är ett seminarium som branschorganisationen Svepark bjuder in till på Arlanda 16:november.

På dagens program har Sigtuna kommun en plats där de ska berätta om: ”Hur kan arbetet med processen kring fordonsflytt förenklas.”

Anders Olsson, enhetschef och Mikael Kraus, biträdande enhetschef Trafikövervakningen Sigtuna kommun berättar om deras system

där arbetet kan börja direkt ute ”på gatan” med hjälpt av ett samlat dokument.”

FF2Mikael Kraus

Helsingborg signar nytt avtal för Fordonsflytt

Trafikenheten på Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad ville ta nästa kliv i sitt arbete med flytt av fordon.

Genom GBO Systems App ”Fordonsflytt” effektiviserar de samarbetar med Gothia Trafiken som sköter parkeringsövervakningen

samt delar av processen för flytt av fordon.

CCT

GBO ställer ut på Sveparks årliga konferens

Svepark är en organisation med syfte att tillvarata parkeringsbranschens gemensamma intressen och verka för att parkeringsverksamheten utvecklas utifrån gemensamma riktlinjer. De arrangerar varje år en konferens där alla medlemmar – kommuner och privata aktörer – och samarbetspartners träffas och lyssnar på nyheter och diskussioner.

På konferensen i Uppsala 2018 var GBO Systems AB en av utställarna och bjöd alla besökare på godis och t-shirts.

svepark konferens 2018

 

Linköpings kommun upphandlar nytt system för Fordonsflytt

Linköpings kommun sökte mer ordning och reda i sin process för fordonsflytt och läste i Sveparks tidning ”Parkeringsnytt” om Sigtuna kommun som i samarbete med GBO Systems arbetat fram ett nytt system för att hantera hela processen runt Fordonsflytt.

Kommunen har avtal med det kommunalägda bolaget ”Dukaten Parkering” och samarbetar nu i det nya systemet i processen runt fordonsflytt, där Dukaten ansvarar för på-plats-kontrollerna samt skickar direkt från systemet ett Uppmaningsbrev till ägaren. Kommunen tar beslutet och signar av i systemet med BankID och Dukaten kontaktar bärgaren för flytt till uppställningsplats och meddelar polisen genom att maila den brevmall som finns i Appen där all information om fordonet, ägaren och flyttningsgrund finns.

Appen guider både Dukaten och kommunen från början till slut genom hela processen. Ett dynamiskt processträd avgör nästa steg i processen beroende av vilken flyttningsgrunden är.

”Vi är mycket nöjda med att kunna arbeta på ett effektivare och säkrare sätt med denna process” säger kommunen.

Bild

GBO Systems AB och Sigtuna Kommun nominerade till Innovationspris

På Sveparks årliga konferens i Lund var GBO Systems AB nominerade till det årliga Innovationspriset tillsammans med Sigtuna Kommun.

Mikael Kraus – Chef på Trafikenheten på Sigtuna kommun – visade hur systemet fungerar hos dem.

”Ett ärende om flyttning  av fordon påbörjas med att man söker fram registreringsnumret och får automatiskt all information om fordonet och ägaren. Man markerar på en karta vart fordonet skall flyttas ifrån samt påkallande punkt. Utifrån det så vet systemet om vad som blir nästa steg i processen. När användaren har genomfört ett processteg i ärendet så markerar man det enkelt ”grönt” innan nästa steg i processen tas, och det markeras även som en genomförd expeditionsåtgärd i protokollet. Detta gör att risken för fel i hanteringen är i princip obefintlig. Kungörelserna sker automatiskt. När fordonet har markerats ”Mottagen Uppställningsplats” så flyttas automatiskt GPS-punkten till kommunens egna uppställningsplats.

Färdigt ifyllda dokumentmallar finns också att använda – som ex. ”Meddelande Polisen”, ”Meddelande om utredning” och ”Beslut om flyttning” då de skapas automatiskt i systemet på respektive steg i ärendet.

Vi har utvecklat detta system i samarbete med GBO, men idag kan vilken kommun som helst signa upp sig på enkla månads abonnemang. GBO har varit väldigt lyhörda för våra önskemål och lätta att samarbeta med och vi arbetar tillsammans kontinuerligt med förbättringar av systemet. Nästa steg är att alla våra parkeringsvakter enkelt ska kunna anmäla in felparkerade bilar till oss i systemet. På så vis tror vi att vi ytterligare ökar kontrollen och servicen i vår kommun.”

Svepark konferens Maj 2017  Svepark