• "Fordonsflytt" - Effektivisera och digitalisera din administration

 • Fordonsuppgifter

 • Expeditionsåtgärder

 • Bildhantering

 • Ventilkontroll

Effektivisera er hantering för fordonsflytt.

Användarvänlig App för Android och Windows hjälper er hela vägen genom administrationen för fordonsflytt.
Behörigheter för beslutsfattare, handläggare, P-vakt. Extern resurs tilldelas aktivitet ex. Bärgning.
Dynamiska brev/dokumentmallar, fordonsuppgifter, kamera/bildhantering, Kartor GPS, Waze direct
Inbyggt användarstöd med anpassat processflöde.

Användarvänlig

 • Effektiv ärendehantering – enkel och lätt att förstå
 • Får med allt det som krävs enligt lag och förordning för fordonsflytt
 • Ett ärende kan flödas snabbt och stegen är enkla och snabba

Sparar tid

 • Effektiviserar administrationen och sparar in mycket tid
 • Protokoll som enkelt fylls i
 • Färdiga mallar som beslutsunderlag till ägare, beslut enligt delegering samt fax till polisen

Större flexibilitet

 • Med en mindre mängd unik information får du ett komplett ärende med alla detaljer som lagstiftaren kräver
 • Inga förkunskaper krävs – vilket innebär större flexibilitet i vilka som kan arbeta med fordonsflytt

”Systemet har sparat oss mycket tid och är väldigt lätt att förstå sig på även för medarbetare som normalt sett inte arbetar med fordonsflytt.

Ett ärende kan flöda snabbt och stegen i ärendet är enkla och snabba.”

 

 

Mikael Kraus
Mikael KrausEnhetschef - Sigtuna Kommun