Planera och effektivisera trafikledningen

 Enkel och visuell överblick av dina mobila enheter för schemaläggning och dispatching

Orderläggning

 • Enkel överblick av ingående, pågående samt avslutade ordrar
 • Lägg in order genom adressfilter eller gps-punkt
 • Ta emot ordrar direkt via vår kundwebb
 • Lägg ordrar direkt ute på fältet

Dispatching

 • Se dina mobila enheter på en karta
 • Drag´n drop ordrar mellan de olika fälteknikerna
 • Färgsymbol för orderstatus (röd till grön)
 • Arbetet uppdateras i realtid med bilder och orderstatus
 • ”Chatfunktion” för kommunikation med fältet
 • Ruttoptimera och lägg upp schema för rondering
 • Lås körordning

Arbeta mobilt

 • Ta emot eller lägg ordrar direkt i telefonen
 • Se dina arbetsorder och få vägbeskrivning
 • Angiv orderspecifik information som m2, liter etc
 • Start- och stopptid på varje order
 • Växla vy mellan orderinfo-karta-dagens rutt
 • Visuell effekt för nya och akuta ordrar
 • Inrapportering från fältet i realtid

Administration

 • Gör och skicka polisanmälan direkt i CCT
 • Skapa egna arbetstyper med specifika fakta och material
 • Lägg själv upp nya användare, kunder och rättigheter
 • Enkla drag´n drop funktioner

Kundwebb

 • Kunderna kan lägga in order direkt i CCT
 • Se inrapporterade bilder
 • Få tillgång till sin egen statistik

E-Learning

 • CCT är ett mycket användarvänligt system
 • Enkel och visuell navigering
 • Du lär dig systemet på en eftermiddag
 • Ta hjälp av ärende specifika e-learning videos