Basera dina beslut på tillförlitlig statistik

Snabb och enkel överblick och sortering av all din data för vidare analys

Analysera din data

  • Enkel överblick av all insamlad data
  • Full dashboard för att analysera din organisation
  • Sortera på enhet, kund, servicemål, mobil enhet etc.

Enkel filtrering

  • Direkt statistik på all filtrerad data
  • Uppnådda servicemål, materialåtgång etc.
  • Antal och typ av uppdrag per område, kund, tekniker etc.
  • Statistik på gatu-, stadsdels-, kundnummer-, avdelningsnivå etc.

Visuell statistik

  • Visualisera din data på karta för planering av förebyggande åtgärder
  • Tillförlitlig data att ha som grund för beslutsfattande
  • Exportera din data för vidare bearbetning i excel, Power BI etc.