Svepark rollup

FORDONSFLYTT PÅ FICKAN – SVEPARK 2019

 

GBO Systems ställer ut på branschorganisationen Sveparks årliga konferens som detta året hålls i Göteborg 22-24/5 med temat ”Parkeringens roll i framtidens mobilitet”.

Vi kommer att visa vår nya app ”Fordonsflytt CCT2020” och den som är intresserad av att diskutera vidare kan boka ett möte och få en överraskning på köpet.

Alla konferensdeltagare kommer även få möjlighet till ett specialerbjudande på systemet.

Kl. 12.30 samt 15.00 kommer systemet att demas live i vår utställningsmonter.

VARMT VÄLKOMNA!

Cykelflytt – Flyttar, renoverar och säljer flyttade cyklar

”I Linköping tar vi cykeln som fordon på riktigt” säger Johan Fällström som är Trafikingenjör i Linköpings kommun

Med hjälp av GBO Systems AB´s system ”Fordonsflytt” så har Linköpings kommun lyckats digitalisera och fullända sin process för cykelflyttar.

Kommunen har haft stora problem vid sitt resecentrum där cyklar stått långt utanför cykelställen så att det har förhindrat framkomligheten ordentligt för invånarna.

Förra året infördes nya regleringar för cykelparkeringen vid resecentrum och nya skyltar sattes upp med information om varför denna satsning görs och vilka de nya reglerna är.

När den nya cykelregleringen träder i kraft, får den som fått sin cykel omhändertagen hämta ut cykeln från ett utlämningsställe mot en avgift på 200 kronor.

Cyklarna ”plomberas” med en gul remsa där ägaren ombeds flytta cykeln inom tre dagar. När kommunen kommer tillbaka den fjärde dagen så flyttas alla cyklar som har plomberingen kvar. De registreras sen i systemet ”Fordonsflytt” med GPS punkt för ursprunglig uppställningsplats, ramnummer, färg samt med bilder.

Om det inte beslutas att den flyttade cykeln ska skrotas direkt, så står den uppställd i 90 dagar. Om man som ägare tror att sin cykel kan vara flyttat, kan man gå in via kommunens hemsida och skicka in en beskrivning av sin cykel som söks fram och lämnas ut för 200kr.

Om cykeln inte hämtats ut inom uppställningstiden tillfaller äganderätten kommunen, då bestäms om cykeln ska skrotas eller säljas. Alla cyklar som ska säljas rustas först upp av ett team från kommunen och i april 2019 genomfördes den första auktionen.

-”Utan systemet Fordonsflytt hade vi inte kunna flyttat ca 3000 cyklar det senaste året, det hade helt enkelt inte gått utan tillgång till ett digitalt hjälpmedel. Systemet hjälper oss också att hitta de cyklar som blir efterfrågade.” säger Johan Fällström, Trafikingenjör Linköpings kommun.

 

Cykelflytt - renovering

 

 

Johan Cassel som är ansvarig Fordonsflyttare från Dukaten ser över renoveringen av cyklar som ska sälja.

 

 

 

Cykelflytt - plombering

 

 

Plomberingen på cyklarna som ombeder ägaren att flytta den inom tre dagar.

 

 

Cykelflytt - uppstallning

 

 

Ny teknik hjälper Karlskrona kommun att komma åt p-fuskarna

Ny teknik hjälper kommunen att komma åt p-fuskarna

Parkeringsvakten Emma Mårtensson kontrollerade en bil på Trossö. När hon kollade upp registreringsnumret upptäckte hon via kommunens nya datasystem att ägaren hade 6 500 kronor i p-avgifter. Därför beslagtog kommunen bilen under tisdagen.

Foto: Marcus Palmgren

”Parkeringsvakten Emma Mårtensson kontrollerade en bil på Trossö. När hon kollade upp registreringsnumret upptäckte hon via kommunens nya datasystem att ägaren hade 6 500 kronor i p-avgifter. Därför beslagtog kommunen bilen under tisdagen.”
Blekinge läns tidning – BLT – Onsdag 13:e februari – http://www.blt.se/karlskrona/ny-teknik-hjalper-kommunen-att-komma-at-parkeringsfuskarna/

 

 

 

Linköping rensar sitt resecentrum på över 1000 cyklar

Med hjälp GBO´s nya system för Fordonsflytt har Linköpings kommun rensat bort över 1000 cyklar från deras resecentrum.

Corren.se – 7 Dec 2018

”Sen september har Linköpings kommun flyttat bort cirka 1 100 cyklar från resecentrum i Linköping. Skyltningen är svår att missa – trots det verkar den vara svår att följa. Och i januari kommer det fler förändringar.

Fredagen den 7 december är det ovanligt glest i en av cykelparkeringarna utanför Linköpings resecentrum. Sannolikt beroende på de stora skyltar som anger att just denna dag är det förbjudet att parkera cykeln här.

Det finns dock andra cykelställ som går att använda.

Sen Linköpings kommun bestämde sig för att hålla ordning på parkeringen så har cirka 1 100 cyklar körts bort. Skärpningen infördes i september och cyklarna lagras i väntan på att ägaren ska hämta ut dem.

Artikelbild | Cykelparkering vid Linköpings resecentrum den 7 december 2018

– Det är några som har hämtat ut sin cykel. Elvahundra bortkörda är väl kanske något mer än vi hade förväntat oss men vår uppfattning är ändå att det har fungerat bra, säger Mikael Strindemo, trafikingenjör vid Linköpings kommun.

Siffran är det totala antalet, det fanns en större mängd cyklar som stått väldigt länge när regleringen infördes. Antalet som fraktas bort har sedan minskat.

Hittills har cykelställ där cykeln går att låsa fast satts upp. Det är dessutom skyltat så att den som dagpendlar ska få parkera nära stationen, medan den som ska åka bort längre får parkera en bit längre bort.

En sak återstår.

Det pågår ett bygge av ett låsbart cykelhus. Det ska vara klart till jul och sedan öppnas efter nyår. Det kommunala p-bolaget Dukaten ska sköta cykelhuset och mot betalning ska cyklister kunna låsa in cyklarna där.

Det är fortfarande inte bestämt vad kommunen ska göra med alla de cyklar som aldrig hämtas ut från upplaget med bortkörda cyklar.”

https://www.corren.se/nyheter/linkoping/over-tusen-cyklar-har-rensats-bort-om5601708.aspx

Parkeringsvakten 60 år – Sigtuna kommun berättar och visar

”Parkeringsvakten 60år” är ett seminarium som branschorganisationen Svepark bjuder in till på Arlanda 16:november.

På dagens program har Sigtuna kommun en plats där de ska berätta om: ”Hur kan arbetet med processen kring fordonsflytt förenklas.”

Anders Olsson, enhetschef och Mikael Kraus, biträdande enhetschef Trafikövervakningen Sigtuna kommun berättar om deras system

där arbetet kan börja direkt ute ”på gatan” med hjälpt av ett samlat dokument.”

FF2Mikael Kraus

Helsingborg signar nytt avtal för Fordonsflytt

Trafikenheten på Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad ville ta nästa kliv i sitt arbete med flytt av fordon.

Genom GBO Systems App ”Fordonsflytt” effektiviserar de samarbetar med Gothia Trafiken som sköter parkeringsövervakningen

samt delar av processen för flytt av fordon.

CCT

GBO ställer ut på Sveparks årliga konferens

Svepark är en organisation med syfte att tillvarata parkeringsbranschens gemensamma intressen och verka för att parkeringsverksamheten utvecklas utifrån gemensamma riktlinjer. De arrangerar varje år en konferens där alla medlemmar – kommuner och privata aktörer – och samarbetspartners träffas och lyssnar på nyheter och diskussioner.

På konferensen i Uppsala 2018 var GBO Systems AB en av utställarna och bjöd alla besökare på godis och t-shirts.

svepark konferens 2018

 

Linköpings kommun upphandlar nytt system för Fordonsflytt

Linköpings kommun sökte mer ordning och reda i sin process för fordonsflytt och läste i Sveparks tidning ”Parkeringsnytt” om Sigtuna kommun som i samarbete med GBO Systems arbetat fram ett nytt system för att hantera hela processen runt Fordonsflytt.

Kommunen har avtal med det kommunalägda bolaget ”Dukaten Parkering” och samarbetar nu i det nya systemet i processen runt fordonsflytt, där Dukaten ansvarar för på-plats-kontrollerna samt skickar direkt från systemet ett Uppmaningsbrev till ägaren. Kommunen tar beslutet och signar av i systemet med BankID och Dukaten kontaktar bärgaren för flytt till uppställningsplats och meddelar polisen genom att maila den brevmall som finns i Appen där all information om fordonet, ägaren och flyttningsgrund finns.

Appen guider både Dukaten och kommunen från början till slut genom hela processen. Ett dynamiskt processträd avgör nästa steg i processen beroende av vilken flyttningsgrunden är.

”Vi är mycket nöjda med att kunna arbeta på ett effektivare och säkrare sätt med denna process” säger kommunen.

Bild

GBO Systems AB och Sigtuna Kommun nominerade till Innovationspris

På Sveparks årliga konferens i Lund var GBO Systems AB nominerade till det årliga Innovationspriset tillsammans med Sigtuna Kommun.

Mikael Kraus – Chef på Trafikenheten på Sigtuna kommun – visade hur systemet fungerar hos dem.

”Ett ärende om flyttning  av fordon påbörjas med att man söker fram registreringsnumret och får automatiskt all information om fordonet och ägaren. Man markerar på en karta vart fordonet skall flyttas ifrån samt påkallande punkt. Utifrån det så vet systemet om vad som blir nästa steg i processen. När användaren har genomfört ett processteg i ärendet så markerar man det enkelt ”grönt” innan nästa steg i processen tas, och det markeras även som en genomförd expeditionsåtgärd i protokollet. Detta gör att risken för fel i hanteringen är i princip obefintlig. Kungörelserna sker automatiskt. När fordonet har markerats ”Mottagen Uppställningsplats” så flyttas automatiskt GPS-punkten till kommunens egna uppställningsplats.

Färdigt ifyllda dokumentmallar finns också att använda – som ex. ”Meddelande Polisen”, ”Meddelande om utredning” och ”Beslut om flyttning” då de skapas automatiskt i systemet på respektive steg i ärendet.

Vi har utvecklat detta system i samarbete med GBO, men idag kan vilken kommun som helst signa upp sig på enkla månads abonnemang. GBO har varit väldigt lyhörda för våra önskemål och lätta att samarbeta med och vi arbetar tillsammans kontinuerligt med förbättringar av systemet. Nästa steg är att alla våra parkeringsvakter enkelt ska kunna anmäla in felparkerade bilar till oss i systemet. På så vis tror vi att vi ytterligare ökar kontrollen och servicen i vår kommun.”

Svepark konferens Maj 2017  Svepark