60% av kommunerna väljer Fordonsflytt från GBO Systems AB

60% av de kommuner som hade flest parkeringsböter per invånare 2018 väljer Fordonsflytt från GBO Systems AB som externt system.

I Vi Bilägare nr 2/2020 kan vi läsa om ”Jimmy älskar sitt hatade yrke” och hur han arbetar med parkeringsövervakning, hans erfarenheter från och inställning till yrket.

Det GBO tyckte var intressant var den faktaruta om ”Flest böter” på s.48 där vi kan se en lista på ”De 10 kommuner med flest parkeringsböter per invånare 2018.”

Här ser man de 10 kommuner i Sverige som har stora utmaningar och arbetar hårt med att hålla ordning på sina gator och parkeringar för att hålla en hög service gällande framkomlighet till sina invånare. Man förstår att många av dessa kommuner även behöver starta många ärenden för Fordonsflytt.

Listan visar att 60% av dessa kommuner väljer Fordonsflytt från GBO Systems AB, om de inte har ett egenutvecklat system. Vi är väldigt stolta över att vi lyckats tillgodose våra kunders önskemål på ett användarvänligt och flexibelt system som stöttar den administrativt krävande processen kring flytt av fordon, och detta lovar vi att fortsätta med.

 

ViBilagare

Reportage i tidningen Vi Bilägare 2/2020

Nästa nätverksträff för Fordonsflyttare

Varmt välkomna till Sigtuna kommun och Arlanda!

Äntligen är det snart dags för nästa nätverksträff för GBO Systems Fordonsflyttare 17:e Mars 2020.

Denna gång bjuds vi in till Sigtuna kommun och Sveriges största internationella flygplats, vilket är en mycket spännande miljö.

Vi kommer att få kunskap om vilka frågeställningar och utmaningar som finns i kommunen, men också få höra om Arlanda och dess nutida och kommande utveckling. Ett besök till terminal 5, som är den stora utrikesterminalen, kommer också att ske. Där får vi på plats träffa några av Sigtuna kommuns medarbetare på parkeringsövervakningen, samt se hur många människor och bilister det är som ska dela på relativt få angöringsplatser i förhållande till hur många fordon som dagligen passerar Arlanda och vilka utmaningar det kan ge.

Vi kommer även att utbyta nyheter och erfarenheter inom branschen samt att GBO kommer att presentera nya funktionaliteter i systemet.

Ser mycket fram emot att träffa er alla igen och diskutera aktuella ämnen och utbyta erfarenheter.

 

  Arlanda bild