GBO Systems lanserar nytt statistikverktyg för Fordonsflytt

I processen runt Fordonsflytt finns många olika parametrar att följa upp, vare sig kommunen själva hanterar processen eller har en underentreprenör man vill följa upp.

Vi har tagit fram ett gediget och allomfattande verktyg där man enkelt kan ta fram all typ av data som genomförda expeditionsåtgärder, avslutade/nya ärenden samt gruppera dessa med åtgärd, ärende, flyttgrund eller handläggare.

Detta innebär att du kan sitta på ett möte och direkt i systemet laborera med olika parametrar för att ta fram önskvärd data. Du kan även gå in på varje specifikt ärenden för att se närmare vad som hänt. All data kan givetvis exporteras till Excel för vidare hantering att delge ledningen, nämnden eller pressen.

Statistik

Här följer några exempel på parametrar som enkelt kan tas fram i statistikverktyget.

  • Aktivitetsrapport – visar hur många och vilka aktiviteter som genomförts
  • Alla nya observationer som gjordes
  • Alla fordon som rödlappades
  • Alla fordon som flyttades efter att de blivit rödlappade
  • Vilken flyttgrund som varit vanligast
  • Fordonsslag, fabrikat, färg etc.
  • Hur många, och vilka fordon lämnades ut till ägaren
  • Hur många, och vilka fordon övergick till kommunen efter uppställning
  • Och mycket, mycket mer…