Solna kommun väljer att byta system för Fordonsflytt

 

Efter en tids uSolna bildtvärdering väljer Solna kommun att byta ut sitt system för Fordonsflytt till GBO Systems lösning.

Anledningen är att de sökt ett system som både är rättssäkert och användarvänligt och där de direkt på startsidan får en klar överblick av vilka ärenden som behöver hanteras just idag, vad exakt som ska göras och vems ansvar det är. Detta är väldigt smidigt då man samarbetar både med Avarn för sin parkeringsövervakning samt Bromma & Botkyrka bilskrot AB som sköter alla brevutskick till ägare och polis samt att de har ansvar för uppställning och demontering.

 

 

De har även haft möjligSolnahet att designa sin alldeles egna kommunspecifika process samt bestämma vilka steg i processen som de själva, Avarn eller Demonteringen ska utföra.

En annan funktion som är smidig är att Kungörelser läggs automatiskt upp på kommunens hemsida när ett fordon flyttats till uppställningsplatsen och tas ned när ägaren är delgiven eller uppställningstiden löpt ut.

I systemet kan de även se på kartan exakt var alla fordon befinner sig som är aktuella för en eventuellt flytt. Det känns även tryggt att systemet inte är webbaserat och att man kan arbeta med ärenden även när man off-line.

 

 

GBO Systems lanserar nytt statistikverktyg för Fordonsflytt

I processen runt Fordonsflytt finns många olika parametrar att följa upp, vare sig kommunen själva hanterar processen eller har en underentreprenör man vill följa upp.

Vi har tagit fram ett gediget och allomfattande verktyg där man enkelt kan ta fram all typ av data som genomförda expeditionsåtgärder, avslutade/nya ärenden samt gruppera dessa med åtgärd, ärende, flyttgrund eller handläggare.

Detta innebär att du kan sitta på ett möte och direkt i systemet laborera med olika parametrar för att ta fram önskvärd data. Du kan även gå in på varje specifikt ärenden för att se närmare vad som hänt. All data kan givetvis exporteras till Excel för vidare hantering att delge ledningen, nämnden eller pressen.

Statistik

Här följer några exempel på parametrar som enkelt kan tas fram i statistikverktyget.

  • Aktivitetsrapport – visar hur många och vilka aktiviteter som genomförts
  • Alla nya observationer som gjordes
  • Alla fordon som rödlappades
  • Alla fordon som flyttades efter att de blivit rödlappade
  • Vilken flyttgrund som varit vanligast
  • Fordonsslag, fabrikat, färg etc.
  • Hur många, och vilka fordon lämnades ut till ägaren
  • Hur många, och vilka fordon övergick till kommunen efter uppställning
  • Och mycket, mycket mer…