60% av kommunerna väljer Fordonsflytt från GBO Systems AB

60% av de kommuner som hade flest parkeringsböter per invånare 2018 väljer Fordonsflytt från GBO Systems AB som externt system.

I Vi Bilägare nr 2/2020 kan vi läsa om ”Jimmy älskar sitt hatade yrke” och hur han arbetar med parkeringsövervakning, hans erfarenheter från och inställning till yrket.

Det GBO tyckte var intressant var den faktaruta om ”Flest böter” på s.48 där vi kan se en lista på ”De 10 kommuner med flest parkeringsböter per invånare 2018.”

Här ser man de 10 kommuner i Sverige som har stora utmaningar och arbetar hårt med att hålla ordning på sina gator och parkeringar för att hålla en hög service gällande framkomlighet till sina invånare. Man förstår att många av dessa kommuner även behöver starta många ärenden för Fordonsflytt.

Listan visar att 60% av dessa kommuner väljer Fordonsflytt från GBO Systems AB, om de inte har ett egenutvecklat system. Vi är väldigt stolta över att vi lyckats tillgodose våra kunders önskemål på ett användarvänligt och flexibelt system som stöttar den administrativt krävande processen kring flytt av fordon, och detta lovar vi att fortsätta med.

 

ViBilagare

Reportage i tidningen Vi Bilägare 2/2020

Nästa nätverksträff för Fordonsflyttare

Varmt välkomna till Sigtuna kommun och Arlanda!

Äntligen är det snart dags för nästa nätverksträff för GBO Systems Fordonsflyttare 17:e Mars 2020.

Denna gång bjuds vi in till Sigtuna kommun och Sveriges största internationella flygplats, vilket är en mycket spännande miljö.

Vi kommer att få kunskap om vilka frågeställningar och utmaningar som finns i kommunen, men också få höra om Arlanda och dess nutida och kommande utveckling. Ett besök till terminal 5, som är den stora utrikesterminalen, kommer också att ske. Där får vi på plats träffa några av Sigtuna kommuns medarbetare på parkeringsövervakningen, samt se hur många människor och bilister det är som ska dela på relativt få angöringsplatser i förhållande till hur många fordon som dagligen passerar Arlanda och vilka utmaningar det kan ge.

Vi kommer även att utbyta nyheter och erfarenheter inom branschen samt att GBO kommer att presentera nya funktionaliteter i systemet.

Ser mycket fram emot att träffa er alla igen och diskutera aktuella ämnen och utbyta erfarenheter.

 

  Arlanda bild

Solna kommun väljer att byta system för Fordonsflytt

 

Efter en tids uSolna bildtvärdering väljer Solna kommun att byta ut sitt system för Fordonsflytt till GBO Systems lösning.

Anledningen är att de sökt ett system som både är rättssäkert och användarvänligt och där de direkt på startsidan får en klar överblick av vilka ärenden som behöver hanteras just idag, vad exakt som ska göras och vems ansvar det är. Detta är väldigt smidigt då man samarbetar både med Avarn för sin parkeringsövervakning samt Bromma & Botkyrka bilskrot AB som sköter alla brevutskick till ägare och polis samt att de har ansvar för uppställning och demontering.

 

 

De har även haft möjligSolnahet att designa sin alldeles egna kommunspecifika process samt bestämma vilka steg i processen som de själva, Avarn eller Demonteringen ska utföra.

En annan funktion som är smidig är att Kungörelser läggs automatiskt upp på kommunens hemsida när ett fordon flyttats till uppställningsplatsen och tas ned när ägaren är delgiven eller uppställningstiden löpt ut.

I systemet kan de även se på kartan exakt var alla fordon befinner sig som är aktuella för en eventuellt flytt. Det känns även tryggt att systemet inte är webbaserat och att man kan arbeta med ärenden även när man off-line.

 

 

GBO Systems lanserar nytt statistikverktyg för Fordonsflytt

I processen runt Fordonsflytt finns många olika parametrar att följa upp, vare sig kommunen själva hanterar processen eller har en underentreprenör man vill följa upp.

Vi har tagit fram ett gediget och allomfattande verktyg där man enkelt kan ta fram all typ av data som genomförda expeditionsåtgärder, avslutade/nya ärenden samt gruppera dessa med åtgärd, ärende, flyttgrund eller handläggare.

Detta innebär att du kan sitta på ett möte och direkt i systemet laborera med olika parametrar för att ta fram önskvärd data. Du kan även gå in på varje specifikt ärenden för att se närmare vad som hänt. All data kan givetvis exporteras till Excel för vidare hantering att delge ledningen, nämnden eller pressen.

Statistik

Här följer några exempel på parametrar som enkelt kan tas fram i statistikverktyget.

  • Aktivitetsrapport – visar hur många och vilka aktiviteter som genomförts
  • Alla nya observationer som gjordes
  • Alla fordon som rödlappades
  • Alla fordon som flyttades efter att de blivit rödlappade
  • Vilken flyttgrund som varit vanligast
  • Fordonsslag, fabrikat, färg etc.
  • Hur många, och vilka fordon lämnades ut till ägaren
  • Hur många, och vilka fordon övergick till kommunen efter uppställning
  • Och mycket, mycket mer…