Helsingborg signar nytt avtal för Fordonsflytt

Trafikenheten på Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad ville ta nästa kliv i sitt arbete med flytt av fordon.

Genom GBO Systems App ”Fordonsflytt” effektiviserar de samarbetar med Gothia Trafiken som sköter parkeringsövervakningen

samt delar av processen för flytt av fordon.

CCT