GBO ställer ut på Sveparks årliga konferens

Svepark är en organisation med syfte att tillvarata parkeringsbranschens gemensamma intressen och verka för att parkeringsverksamheten utvecklas utifrån gemensamma riktlinjer. De arrangerar varje år en konferens där alla medlemmar – kommuner och privata aktörer – och samarbetspartners träffas och lyssnar på nyheter och diskussioner.

På konferensen i Uppsala 2018 var GBO Systems AB en av utställarna och bjöd alla besökare på godis och t-shirts.

svepark konferens 2018