Linköpings kommun upphandlar nytt system för Fordonsflytt

Linköpings kommun sökte mer ordning och reda i sin process för fordonsflytt och läste i Sveparks tidning ”Parkeringsnytt” om Sigtuna kommun som i samarbete med GBO Systems arbetat fram ett nytt system för att hantera hela processen runt Fordonsflytt.

Kommunen har avtal med det kommunalägda bolaget ”Dukaten Parkering” och samarbetar nu i det nya systemet i processen runt fordonsflytt, där Dukaten ansvarar för på-plats-kontrollerna samt skickar direkt från systemet ett Uppmaningsbrev till ägaren. Kommunen tar beslutet och signar av i systemet med BankID och Dukaten kontaktar bärgaren för flytt till uppställningsplats och meddelar polisen genom att maila den brevmall som finns i Appen där all information om fordonet, ägaren och flyttningsgrund finns.

Appen guider både Dukaten och kommunen från början till slut genom hela processen. Ett dynamiskt processträd avgör nästa steg i processen beroende av vilken flyttningsgrunden är.

”Vi är mycket nöjda med att kunna arbeta på ett effektivare och säkrare sätt med denna process” säger kommunen.

Bild