GBO Systems AB och Sigtuna Kommun nominerade till Innovationspris

På Sveparks årliga konferens i Lund var GBO Systems AB nominerade till det årliga Innovationspriset tillsammans med Sigtuna Kommun.

Mikael Kraus – Chef på Trafikenheten på Sigtuna kommun – visade hur systemet fungerar hos dem.

”Ett ärende om flyttning  av fordon påbörjas med att man söker fram registreringsnumret och får automatiskt all information om fordonet och ägaren. Man markerar på en karta vart fordonet skall flyttas ifrån samt påkallande punkt. Utifrån det så vet systemet om vad som blir nästa steg i processen. När användaren har genomfört ett processteg i ärendet så markerar man det enkelt ”grönt” innan nästa steg i processen tas, och det markeras även som en genomförd expeditionsåtgärd i protokollet. Detta gör att risken för fel i hanteringen är i princip obefintlig. Kungörelserna sker automatiskt. När fordonet har markerats ”Mottagen Uppställningsplats” så flyttas automatiskt GPS-punkten till kommunens egna uppställningsplats.

Färdigt ifyllda dokumentmallar finns också att använda – som ex. ”Meddelande Polisen”, ”Meddelande om utredning” och ”Beslut om flyttning” då de skapas automatiskt i systemet på respektive steg i ärendet.

Vi har utvecklat detta system i samarbete med GBO, men idag kan vilken kommun som helst signa upp sig på enkla månads abonnemang. GBO har varit väldigt lyhörda för våra önskemål och lätta att samarbeta med och vi arbetar tillsammans kontinuerligt med förbättringar av systemet. Nästa steg är att alla våra parkeringsvakter enkelt ska kunna anmäla in felparkerade bilar till oss i systemet. På så vis tror vi att vi ytterligare ökar kontrollen och servicen i vår kommun.”

Svepark konferens Maj 2017  Svepark