I en artikel i Sveparks tidning ”Parkeringsnytt” står det att läsa om ”Sigtuna arbetar för en bättre ordning när det gäller fordons flytt

”Parkeringsverksamheten inom Sigtuna bestämde sig för att ha en bättre ordning och skaffa sig ett bra verktyg vid arbetet med fordonsflytt. De vände sig till GBO en organisation som de hade mycket goda erfarenheter av när det gällde system för att att hantera klotter i sin kommun.

Sigtuna upplevde deras hantering av fordonsflytt som väldigt tidskrävande och med mycket pappershanteirng. Något som de ville ha hjälp med en lösning på. Gemensamt med GBO har de arbetatr fram ett system som gör att det är enklare att ha en bra ordning på arbetet med fordonsflytt i kommunen.

En av de stora fördelarna är att man kan ha detta system i en surfplatta som då gör det möjligt att hantera ärenden digitalt på fältet. Genom allt detta har vi sparat mycket tid och pengar i varje ärende vilket har gjort oss mer flexibla som enhet. Vi har valt att använda den extra tiden och resurserna på att försöka serva våra kommuninvånare bättre på olika sätt.

Vi hanterar idag lika många fordonsflyttar under Januari månad som vi gjorde under hela 2011.”